Bilim İnsanları, Bakteriler Gibi Bölünüp, Üreyebilen Yapay Yaşam Üretti

Bilim insanları, Mycoplasma bakterisinin parçaları ile kimyasal olarak sentezlenmiş genomu birleştirilerek doğal bakteri hücreleri gibi büyüyüp, bölünebilen yapay hücreler üretildi.

2016’da J. Craig Venter Enstitüsü’nden Craig Venter liderliğinda araştırmacılar sentetik “minimal” hücreler yarattıklarını duyurmuştu. Her hücre yaşamın özü için gerekli 473 anahtar gen içermekteydi.   Sonradan bu hücreler JCVI-syn3.0 olarak isimlendirildi ve hücre kolonileri oluşturabilecek kadar üreyip, büyüyebiliyordu.   Fakat bölünen hücreleri yakında inceleyen araştırmacılar, hücrelerin özdeş bir şekilde bölünmediğini ve hatta doğal bakterilere eş yavrular üretmediğini fark etti.

İlk yapay hücreler, tuhaf şekillerde ve büyüklüklerde yavru hücreler üretmekteydi. “[JCVI-syn3.0’in yaratıcıları] genomda üreme için esas olmayan parçaları atmıştı. Fakat üreme için gerekli olan bu tanımı, agar plaka üzerinde güzel koloniler üretmeye yarayacak parçalara çevirdik,” diyor ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nden Elizabeth Strychalski. Eklenen 7 genden 5’inin Fonksiyonu Başlarda Bilinmiyordu Bu sentetik bakteri hücrelerine farklı genler yeniden tanımlandı ve yapılan ilaveler sonrası mikroskop altında tekrar bakıldı.

Strychalski ve ekibi 7 ilave gen ekleyerek, hücrelerin özdeş bir şekilde bölünmesini sağladı. Araştırmacılar bu 7 geni ekledikten sonra yeni sentetik hücre, normal ve özdeş hücre bölünmesi ve üremesi yapacak hale geldi. Strychalski ve arkadaşları bu 7 genden 2’sinin hücre bölünmesinde yer aldığını bilse de diğer 5 genin önceleri fonksiyonu bilinmiyordu. “Bu şaşırtıcı oldu,” diyor Strychalski. “Bu 5 gen tümüyle bilgimizin dışındaydı,” diyor araştırmanın yan yazarı MIT’den James Pelletier.

Bu araştırma hayatın nasıl işlediğini anlamada ve hücreleri güvenli bir şekilde çalıştırmak açısından inanılmaz derecede önemlidir,” diyor Stanford Üniversitesi’nden Drew Endy. Araştırmacılar bu  araştırmanın tarım,beslenme, biyotıp ve çevre ıslahı açısında geniş çaplı potansiyel uygulamaları olabileceğini düşünüyor. Biyolojik kodumuzu bu şekilde düzeltmek ve rafine etmek oldukça önemli bir yetenek olacaktır.

Alıntı

Cell, DOI: 10.1016/j.cell.2021.03.008 Kaynak : https://www.newscientist.com/article/2272899-artificial-life-made-in-lab-can-grow-and-divide-like-natural-bacteria/#ixzz6qbjWFf4B https://www.gercekbilim.com/bilim-insanlaridogal-bakteriler-gibi-bolunup-ureyebilen-yapay-yasam-formu-uretti/