Beyin Kanseri Aşısının İlk Testleri olumlu

Beyin kanseri aşısında ilk aşama tamamlandı. 2 yıllık bir gözlem sonrasında açıklanan sonuçlar, büyük ümit vaat ediyor…

Belirli bir beyin tümörü türünü hedefleyen bir aşının ilk defa 2 yıl önce insanlarda test edildiği ve sonuçların, kanserin tedavisi için hem güvenli hem de etkili olduğunu önerdiği açıklandı. Denemeye katılan hastaların büyük çoğunluğu, kanserle ilgili bazı proteinlere karşı immün tepkisi geliştirdi ve %82’si, takip eden iki yıl boyunca tümör büyümesinin tamamen durduğunu gördü.

Aşı, beyin geneline yayılan ve bu yüzden de cerrahi olarak alınması zor olan ancak buna rağmen kemoterapi ve radyoterapi gibi standart tedavilerin işe yaramadığı diffüz gliomaların tedavisi için geliştirilmişti.

Neyse ki diffüz gliomaların büyük bir zayıf noktası bulunuyor: Bu hücreler, hastaların %70’inden fazlasında belirli bir mutasyon geçiriyor. Bu mutasyon, izositrat dehidrojenaz 1 (IDH1) adı verilen bir enzimi etkiliyor ve yapısını değiştirerek neo-epitop adı verilen yeni bir proteine dönüşüyor. Daha önemlisi, mutasyon geçirmiş olan IDH1, sadece gliomalarda bulunuyor ve sağlıklı dokularda bulunmuyor. Bu yüzden de araştırma yazarları mutasyon geçirmiş proteini bulacak ve yok edecek antikorların oluşmasını tetikleyecek bir aşı geliştirmeye çalıştılar.

Nature dergisinde yazan araştırmacılar, Faz 1 denemesinin bir parçası olarak IDH1-mutasyonlu gliomaya sahip 33 hastaya aşı uygulamasını açıklıyor. Katılımcıların tamamı, standart kanser tedavilerin yanı sıra aşı oldu ve hiç birinde araştırmaya katılımlarının bir sonucu olarak yan etki deneyimlenmedi.

Hastaların %93,3’ünde aşı kaynaklı immün tepkiler görüldü ve özellikle mutasyonlu IDH1’e tepki veren çok sayıda T hücresi gelişti. Katılımcıların pek çoğunda bu immün hücreleri beyin tümörlerine saldırarak şişmelerine sebep oldu.

Belki de en önemli olan kısım ise, hastaların %84’ü tedavi sonrasındaki üç yıl boyunca hayatta kaldı ve %64’ünde bu süre boyunca tümörleri büyümedi. İmmün tepkisi geliştirenlerin %82’sinde tedavinin sonrasındaki 2 yıl boyunca tümör büyümesi tamamen durdu.

Araştırmacılar, daha kesin sonuçlar için plasebo kontrollü testlerin yapılması gerektiğini belirtiyor ancak bulgularının cesaret verici olduğunu da sözlerine eklemeyi unutmuyor. İkinci araştırma, IDH aşısının checkpoint inhibitör immünoterapi ile beraber uygulamasını deneyecek. Araştırmacıların söylediğine göre bu durum vücudun aşıya immün tepkisini arttırarak, beyaz kan hücrelerinin beyindeki gliomaları yok etme yeteneklerini arttırabilir…

Alıntı

https://www.chip.com.tr/