YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN

TÜRKÇE KİTAP ÖNERİLERİ

POST-HÜMAN: Transhümanizm Hareketi’nden Posthümanizm’e

Cengiz Dağdelen

Bu kitap, transhümanist ve Post-Hümanist düşüncenin kurumsallaştırılması gerektiğinin çağrısı niteliğindedir.Transhümanizm ve posthümanizmin çağ dönümünün emareleri gözler önündedir. Evrimsel (biyolojik) bedeni ve neokorteksi ile betonlara veya makinelere tutunmaya çalışan insan, son elli yılda bütün tarihi boyunca biriktirdiğinden binlerce kat daha fazla bilgi biriktirdi ve çevresini muazzam biçimde değiştirdi. Şimdi mecburen sıra bu muazzam bilgiyi kullanmakta ve kendisini de değişen çevresi gibi değiştirmekte. Özellikle bedensel acizlikler devamlı olarak gündeme getirilip bilim ve teknoloji ile çözümler üretilince insan, aslında ne denli dar sınırlarda sıkışıp kaldığının ayrımına vardı. Hümanizm çöktü ve çözümü transhümanizmde bulacak. Bu acizliklerin günden güne teknoloji ile azaldığını gören insanlar, hiç de doğasına uymayan bir ortamda neden iyileştirmeleri hızlandırmak istemesin? Her şeyi çözen zekâ ise neden daha iyi bir zekâ oluşturulmasın? Bu kitap serisinde bunların cevabı birlikte aranmaya çalışılacaktır:

• Transhümanizm, posthümanizm, Post-Hümanizm, Transhüman ve Post-Hüman kavramları nedir?
• İnsanın ve evrimin amacı ne olabilir, nereye doğru gidiyoruz?
• İnsanlar şu an biyolojik ve teknolojik konumundan memnun mu?
• Teknoloji yükselirken ve çevremizi bu kadar hızlı değiştirirken insan, doğa ve hayvanlar aynı mı kalacak?
• Geleceği ve geleceğin insanını inşa ederken doğru politikamız ne olmalıdır?
• İnsan zekâsından daha iyi bir zekâ üretilebilir mi ve bu denli büyük bir zekâ nasıl bir şeye benzer? Neler yapabilir?
• Yapay rahim, yapay organlar ve sentetik biyolojinin gündeme gelmesi hayatımızda neyi değiştirecek?
• İşkollarında robotlara duyulan rağbetin artmasıyla hepimiz işsiz mi kalacağız, buna çözüm sunmakta yeterli miyiz?
• Cinsiyetsizleşecek miyiz veya bilinç aktarımının daha iyi bir yolu bulunacak mı?
• Post-Hüman ve Transhüman, yakın zamanda yok olmaya yüz tutmuş hümanizmin yerini ne derece dolduruyor?
• Hızla katlanan teknolojinin askeri yönden suiistimale açık olması ne gibi tehlikeler doğurabilir?
• İnsan mevcut bedeniyle çok gezegenli bir tür olabilir mi?
• Yaşlanma bir hastalık mı, yaşlanmayı durdurabilir miyiz?
• Ölümsüzlük mümkün mü?

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FELSEFE’NİN KISA TARİHİ

Nigel Warburton 

Felsefe gerçekliğin doğası ve nasıl yaşamalıyız sorularıyla başlar. Felsefenin Kısa Tarihi, görünüş ve gerçek, benliğin doğası, tanrının varlığı ve hem birey hem de toplumun bir üyesi olarak nasıl yaşamamız gerektiği gibi felsefenin ana temalarına odaklanıyor. Warburton çoğumuzun gözünü korkutan ve anlaşılmaz bulduğu felsefeyi herkesin anlayabileceği ve günlük hayatında kullanabileceği bir konu haline getiriyor.
Batı felsefesinin büyük düşünürlerini kronolojik sırayla tanıyacağınız.

FELSEFEYE GİRİŞ

Ahmet Arslan

Giriş mahiyetinde üniversitelerin felsefe bölümlerinde okuyan veya bu bölümlerden ders alan öğrenciler ve felsefeyle şu veya bu nedenle ilgilenen, felsefe hakkında bilgi sahibi olmak isteyen okurlara yönelik olarak hazırlanan kitapta bu tür eksiklikleri ortadan kaldırmak isteyen bir bakış açısı izlenmeye çalışılmıştır. 

PRATİK USUN ELEŞTİRİSİ

Immanuel Kant

  Avrupa Düşüncesini yüz elli yılı aşkın bir süredir derinlemesine etkileyen, birçok felsefe öğreticisinin doğmasına yol açan bir bilgeyi anlamak da, kolay değildir. Kant, Avrupa Felsefesinde bir doruktur. Bu doruğa çıkmak için niceleri yarı yolda kalmış, niceleri de felsefe sorunlarını açıklığa kavuşturayım derken içinden çıkılmaz bir karışıklığa yuvarlanmıştır. Kant’ın başlıca özelliği, ele aldığı sorunu bütün boyutlarıyla, karşıtlarıyla, çelişkileriyle inceleyip  en tutarlı sonuca varmaktır.

FRİEDRİCH NİETZSCHE SETİ

Friedrich Nietzsche

 ”Tüm yazılmışlar arasında sevdiğim tek şey birilerinin kendi kanıyla yazdığıdır. Kanla yaz: Fark edeceksin ki kan ruhtur. Kolay bir iş değildir, meçhul kanı anlamak: Nefret ederim, avare okurlardan. Her kim ki okuru tanır daha fazlasını yapmaz onun için. Cümle âlem okumayı öğrenecek olsa yalnız yazmak değil, düşünmek de çürürdü. Vaktiyle ruh tanrıydı, sonra insanlaştı ve şimdi neredeyse avamlaşmak üzere. Kanla ve hikmetle yazan kişi, okunmayı değil ezberlenmeyi ister. ” Aykırı Bilge Nietzche

HÜMANİZM VE DEMOKRATİK ELEŞTİRİ

Edward W. Said

  Geleneksel hümanistik eğitim uzun yıllardır saldırı altında. Said bu son kitabında birleştirmeyi, özgürleştirmeyi ve aydınlatmayı hedefleyen daha demokratik bir hümanizmin hâlâ mümkün olduğunu savunuyor. Beşeri bilimleri canlandırmada bir strateji olarak geliştirilmiş bir diyalog ileri süren Said, okumanın insanlara devamlı sorgulamayı, bozmayı ve yeniden düzenlemeyi öğrettiğini ileri sürüyor.  II. Dünya Savaşından beri süregelen genel hümanist faaliyetin en büyük kitabı.

KOZMOS – EVRENİN VE YAŞAMIN SIRLARI

Carl Sagan

 – İnsanoğlu uzay okyanusuna açılıyor
– Canlıların ve evrenin yapısı
– Doğa yasaları tüm evrende geçerlidir
– Cennet ve cehennem
– Başka gezegenlerde yaşam var mı?
– Keşif yolculuklarının öyküsü
– Samanyolu: Gecenin bel kemiği
– Zaman ve mekan içinde yolculuk
– Başka evrenlerin kapısı karadelikler
– Sonsuzluğun kıyısı: Dördüncü boyut
– Aklın evreni
– Galaktik uygarlık
– Yaşamak ya da yok olmak konusunda kim karar verecek? 

DİNLER TARİHİ 101

PETER ARCHER

  Dünyada bu kadar çok uygarlık ve onlara ait din varken, hepsinin önemli isimlerini, kurallarını ve tarihlerini hatırlamak kolay değildir. Dinler Tarihi 101 ise kutsal hikâyelerden seçmeleri, peygamberlerin hayatlarını ve dini figürlerin tarihte nasıl yer edindiklerini sıkıcı ayrıntılara girmeden anlatıyor.
Antik uygarlıkların mitolojilerini ve günümüzde milyonlarca inanana sahip dinlerin tarihsel yolculuklarını capcanlı bir anlatımla sunuyor.Semavi dinlerden mistik dinlere; her şey bu kitapta.

A’DAN Z’YE DÜNYA MİTOLOJİSİ

DAVİD A. LEEMİNG

 Mitler halkların kolektif bilinçdışında olup bitenlerin yansımasıydı, “uygar”ın zihni de mit yaratmaya en az “ilkel”in zihni kadar yatkındı. Bu eserde dünyanın belli başlı tüm halklarının ortaya çıkışları, var oluşları, yaşayışları, doğayı ve kendilerini algılayışları hakkında anlatageldiği öyküleri sizin için özetliyor. Tek bir cilt içerisinde sadece eski Yunan değil, Kelt, İskandinav, Aborjin, Maya, Hint, Japon, Kızılderili, Dogon ve başka birçok halkın mitolojisini bulacaksınız. 

MİCİO KAKU SETİ

Micio Kaku

  Telepati, zihin kontrolü, avatarlar, telekinezi ve hafızanın ya da rüyaların kaydedilmesi gibi konularda, dünyanın önde gelen laboratuvarlarında yürütülen en son araştırmaları ve şaşırtıcı sonuçlarını sunuyor. Dr. Kaku, insan beyninin bilgisayarlara yüklendiği, duyguların ve düşüncelerin bir beyin ağında toplandığı, kavrama yeteneğini geliştiren ilaçların olduğu, bilincin evrene gönderilebildiği, hatta ölümsüzlüğün sınırlarının zorlandığı bir geleceği bilimin kurgusuyla sunuyor. 

İNSAN DOĞASI ÜZERİNE ON ÜÇ TEORİ

Kolektif

Platon’dan Sartre’a , İslam’dan Darwinciliğe kadar tarih boyunca insan doğası üzerine geliştirilen on üç düşünce yapısını inceliyor. Yazarlar Konfüçyüsçülükten başlayarak feminist teoriye kadar okurlara insanlığın doğasını kavramak için nasıl mücadele ettiğini anlamalarına yardımcı olmak üzere geleneklerin ve düşünürlerin fikirlerini karşılaştırıp yan yana koyuyor.Evrenin doğası, insanın doğası, insanlığın hastalıklarının teşhisi ve bu problemler için önerilen reçeteler.

SİYASİ İDEOLOJİLER

Andrew Heywood

Bu rehber kitap dünya siyasetine yön vermiş ve onu şekillendirmiş siyasî öğreti ve kuramlara kolay anlaşılabilir bir giriş sunmaktadır.
Liberalizm, muhafazakarlık ve sosyalizm gibi 19. Yüzyıl ideolojilerinin yanısıra feminizm, ekolojizm ve siyasal İslam gibi “yeni” ideolojileri de içeren geniş bir yelpazeyle, Heywood, her ideolojinin hem tarihsel gelişiminin hem de bunların çağdaş siyasî hareketler, partiler ve hükûmetler üzerindeki etkilerinin basit bir açıklamasını yapmaktadır. 

TÜRLERİN KÖKENİ

Charles Darwin

Canlıların coğrafi dağılımı ve fosiller üzerine yaptığı dikkatli gözlemler sonucunda, türlerin birbirine dönüşümüyle ilgilenmeye başlayan Darwin 1838´de doğal seçilim fikrini geliştirdi. Topladığı kanıtlar ile  canlıların ortak atalardan evrilerek çeşitlendiği fikrinin geniş kabul görmesini sağladı. Darwin´in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin temelini oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal açıklama sunmaktadır. 

EVRİM NEDİR?

Ernst Walter Mayr

Evrim nedir, nasıl gerçekleşir ve neden yeryüzündeki yaşamın inanılmaz çeşitliliğine en mantıklı açıklamayı getirir?
Evrim son iki yüzyıl içinde ortaya atılmış en büyük fikirdir; etkileri bilimin ötesine geçmiştir.
Modern biyolojinin kurucularından biri olan Ernst Mayr anlatıyor; Darwin’in Türlerin Kökeni adlı eserinden sonra bu konuda yazılmış en iyi kitap! 

KENDİ EVRİMİMİZİ YÖNETMEK

Juan Enriquez Steve Gullans

 Otizm, astım, obezite ve alerji gibi durumların görülme oranları neden daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseliyor? Neden insanlar daha uzun süre yaşıyor, daha akıllı hale geliyor ve çok daha az sayıda çocuk sa­hibi oluyorlar? Yaşam tarzımız doğmamış çocuklarımızı ve torunlarımızı nasıl etkileyebilir? Darwin bugün yaşasaydı, bu yeni dünyayı nasıl açıklar­dı? İnsan yavruları en sonunda farklı bir ya da birkaç türe dönüşebilir mi?

JARED DAİMOND SETİ

Jared Daimond

 “Bu kitaplar tüm kıtalardaki insanların on üç bin yıllık kısa tarihi. Herkes ve her şey anlatılıyor. Farklı kıtalardaki farklı toplumların farklı gelişmelerini ikna edici ve bilimsel bir şekilde açıklayarak ırkçı yaklaşımları yerle bir ediyor.”  Diamond çok iyi yazıyor… disiplinler arası perspektifi ve dile olan hâkimiyeti o denli mükemmel ki bize anlattığı hemen her şey son derece berrak!

YUVAL NOAH HARARI SETİ

YUVAL NOAH HARARI

Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens kitabıyla insan türünün dünyaya nasıl egemen olduğunu anlatan Harari, Homo Deus’ta çarpıcı öngörüleriyle yarınımızı ele alıyor. İnsanlığın ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu bilim, tarih ve felsefe ışığında incelediği bu çalışmasında, insanın bambaşka bir türe, Homo deus’a evrildiği bir gelecek kurguluyor.

Homo sapiens nasıl oldu da evrenin insan türünün etrafında döndüğünü iddia eden hümanist öğretiye inandı?

İNSAN NASIL İNSAN OLDU

İlin E. Segal

Bu dünyada bir dev var. Bu devin öyle kolları var ki, hiç güçlük çekmeden bir lokomotifi kaldırabilir. Bu devin öyle ayakları var ki, günde binlerce kilometre koşabilir. Bu devin öyle kanatları var ki, bulutlar üzerinde, kuşların çıkamadığı yüksekliklerde uçabilir. Bu devin öyle yüzgeçleri var ki, su altında balıklardan daha iyi yüzebilir. Bu dev o kadar güçlüdür ki, yeryüzünü istediği gibi değiştirir; ormanlar diker, denizleri birleştirir, çölleri sular. Kimdir bu dev? 

GELECEĞİN KISA TARİHİ

Jaques Attali

Gelecek elli yılın inanılmaz öyküsü… Nihayet bolluğa doğru ilerlemenin, yoksulluğu bertaraf etmenin, teknoloji ve tecimsel hayal gücünün yararlarından herkesi hakkaniyet içinde yararlandırmanın, kendi özgürlüğünün aşırılıklarını da düşmanınkiler kadar esirgemenin, gelecek kuşaklara daha iyi korunan bir çevre bırakmanın, dünyanın tüm bilgeliklerinden yola çıkarak birlikte yaşama ve yaratmanın yeni biçimlerini hayata geçirmenin nasıl mümkün olacağını irdeliyor… 

CYBORG MANİFESTOSU

Donna Haraway

 Yirminci yüzyılın sonlarına
geldiğimizde, hepimizin makine ile organizmanın teorik bir zeminde ifade edilen ve fabrikasyon misali uydurulmuş birer melez olduğumuzu vurgulamak gerekir; kısacası, hepimiz siborguz.
Siborg, hem ‘tahayyül’ün hem de ‘maddi gerçeklik’in yoğunlaşmış bir imgesidir.  cinsiyetin olmadığı bir dünya -belki doğuşun olmadığı, belki sonu da olmayan bir dünya… İkisi sarmal dansla birbirlerine sarılmışlarsa, ben tanrıça olmaktan ziyade siborg olmayı yeğlerim. 

İNSAN SONRASI(POSTHÜMAN)

Rosi Braidotti

 Tüm gezegenimizin sürdürülebilirliğini büyük ölçüde etkileyen günümüz piyasa ekonomisi,sadece öteki türlerin değil yaşayan her şeyin kontrolünden ve metalaştırılmasından kâr sağlayan, insanla diğer türler -tohumlar, bitkiler, hayvanlar ve bakteriler- arasındaki kategorik ayrımları bulanıklaştıran bir melezleştirme süreci olarak ortaya çıkmaktadır.İnsan sonrası kuramı,  evrensel ölçekte,hem insan hem insan olmayan faillerle etkileşimimizin temel ilkelerini yeniden düşünmemize yardımcı olacaktır.

İNSANLIK 2.0 (TEKİLLİK YAKINDA)

Ray Kurzweil

Yapay zekânın geleceğini en iyi öngörebilen kişi. İnsanı meraklandıran bu yeni kitabı, bilgi teknolojilerinin insanlığın biyolojik sınırlarını aşmasını sağlayacak kadar hızlı geliştiği, yaşamlarımızı bugün hayal bile edemeyeceğimiz biçimlerde dönüştüren bir geleceği öngörüyor.  bu kitap, ivmelenen olanaklardan doğan daha büyük kaygıların ele alınması için sürdürülmesi gereken diyaloğa açık bir çağrıdır. Transhümanist ve Posthümanistlerin mutlaka okuması gereken bir kitap.

BİR ZİHİN YARATMAK

Ray Kurzweil

Günümüz fütüristlerinden Ray Kurzweil,bizleri bu noktaya getiren önemli kişiler ve keşiflerden yola çıkarak yapay zekâ alanının geleceğine dair tahminler yürütüyor.Bu süreçte,bilgisayar-zihin modelini benimseyerek,yapay zekâyı meydana getiren kriterleri,insan beyni-zihni model alınarak sürdürülen çalışmaları aktarıyor ve yapay bir zihin oluşturarak sayısız bilgiye hızlı erişim sağlamanın yollarını arıyor.Bir zihin yaratarak,beynimizin biyolojik sınırlarını aşmaya çalışan portreler çiziyor. 

MAKİNE OLMAK

Mark O’Connell

 İnsanın biyolojik sınırlarını esnetme uğraşındaki transhümanizm hareketi altın çağını yaşıyor.Ünlü mucit Ray Kurzweil sonsuzluğu yakalama umuduyla günde 100 adet hap yutuyor. Sayıları giderek büyüyen bir kalabalık, insanın ölümü yeneceğine inanıyor.  Elon Musk’ın yapay zekâyı beynimize eklemleme, Google’ın yaşlanma sorunumuzu çözme hedefiyle biyoteknoloji yatırımları yaptığı bir dünyada ölümsüzlüğe oynamak artık eskisi kadar marjinal görülmüyor. Ufuk açıcı bir kitap. 

AHMET DAĞ TRANSHÜMANİZM SETİ

Ahmet Dağ

İçinde; yapay zekâ uygulamaları ve otomasyon çalışmalarını barındıran sürecin transhümanizmdir. Darwinci evrimcilik, evrimci biyoloji ve psikolojiden beslenen ikinci bir Aydınlanma türü olarak kabul edilen transhümanizm, insanı yalnızca nöro biyo/fizyolojik ve genomik çalışmalarla biyolojik’ten biyonik’liğe evriltmekle kalmayan, insanın içinde yaşadığı çevreyi de dönüştüren bir harekettir.Transhümanizmin diğer eserlerle karşılaştırmalı eleştirisi için okunması gereken farklı bakış açılı bir set.

YAŞAM 3.0: YAPAY ZEKA ÇAĞINDA İNSAN OLMAK

Max Tegmark

Gelecek Yapay Zekâ’da fakat bu gelecek nasıl olacak? Madde zeka kazanıyor kölemiz mi yoksa efendimiz mi olacak?Faydalı YZ araştırmalarının gündeme oturmasını sağlayan MIT Profesörü Max Tegmark, bizi YZ üzerine var olan son tartışmaların merkezine götürüyor. Varlığımızın gelecekteki safhasını keşfedebilmek için efsaneleri gerçeklerden, ütopyaları distopyalardan ayırıyor. Yapay Zekâ suç, savaş, adalet, iş gücü, toplum ve bizim insan olma hissimizi nasıl etkileyecek nasıl şekillendirecek? 

TRANSHÜMANİZM VE KARŞILAŞTIRMALI İZDÜŞÜMÜ

Timuçin Buğra Edman

 Ölmek istemiyoruz, ölüme direnmek istiyoruz. Daha iyi olmak istiyoruz, daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Daha hızlı koşabilmek, daha uzun olabilmek, daha yakışıklı ya da güzel olabilmek, hep genç kalabilmek… Belki de hiç kilo almamak ya da hiç uğraşmadan harika bir vücuda kavuşmak… Belki de mümkündür. İlkçağlarda yaşayan atalarımızın istediklerinizi bugün de biz istiyoruz. Simyanın yapamadığını Bilimle yapmaya çalışıyoruz. Bunun adı Transhümanizmdir.

DİJİTAL GELECEKTE İNSAN KALMAK

Mustafa Acungil Sinan Canan

 Dünyaya aslında ne yapmak için gelmiş olabiliriz?Yapay zekâ, bireysel olarak bizim için ne ifade ediyor?Dijital gelecek bizi etkileyecek! Ama nasıl?Dijitalleşme yüzünden işimizi kaybedecek miyiz?Dijital geleceğin insana daha yaraşır olması için neler yapabiliriz?Bir sinir bilimci ve bir mühendis geleceğe dair ipuçları veriyor. Ve en önemli soruya cevap aranıyor:Gelecek muhtemelen çok farklı olacak! Ama nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, olasılıklara kafa yoranlar o geleceğe daha hazır olacak.

ROBOTLARIN YÜKSELİŞİ: YAPAY ZEKÂ VE İŞSİZ BİR GELECEK

Martin Ford

 Geleceğin meslekleri neler? Ne kadar sayıda iş olacak? Peki bu işlere kimler sahip olacak? Teknoloji hızlanıp da makineler kendi başlarının çaresine bakmayı öğrendikçe, daha az sayıda insana ihtiyaç olacak. Yapay zeka daha şimdiden pek çok “iyi iş”i gereksiz hale getirdi bile: Yardımcı avukatlar, gazeteciler, ofis çalışanları, hatta bilgisayar programcıları bile yerlerini yavaş yavaş robotlara ve zeki yazılımlara bırakıyorlar. İlerleme sürdükçe mavi ve beyaz yaka işler buharlaşıp uçacaktır.

ENDÜSTRİ 4.0

Ogan Özdoğan

sanayi devriminin eşiğindeyiz: Üçüncü sanayi devriminin başrolünde bulunan bilgisayar, dijital ürünler/ çözümler ve internet, bu devrimde de ön planda. Ama büyük veri yığınlarının kullanımı, bulut bilişim, ve dijitalleşmenin bütün üretim süreçlerine yayılması yepyeni bir dönüşümle karşı karşıya olduğumuzu kanıtlıyor yazara göre. Endüstri 4.0, bu yeni gelişmeleri tartışan, açıklayan ve geleceğe hazır olmak için neler yapmamız gerektiğini ele alan öncü ve ufuk açıcı bir kitap. 

YAŞAMIN KÖKENİ

Peter M. Hoffmann

Yaşamın gizemi henüz tam olarak çözülmemiş olsa da, bilim bize canlıların cansız moleküllerden oluşan karmaşık yapılardan ibaret olduğunu söylüyor. Bu doğruysa, hücrelerin bir amacı varmış gibi görünen hareketi nereden kaynaklanıyor? Fizikçi Peter M. Hoffmann bu ezeli sorunun yanıtını nano-ölçekte bulduğunu söylüyor. Canlı organizmaların düzenli işleyişinin ardında bir “moleküler fırtına” esiyor. Hoffmann’a göre yaşam, atomların  hareketlerini düzenleyen moleküler makinelerin eseri.

BEYNİN VE ZİHNİN KISA TARİHİ

Matthias Eckoldt

Ruh diye bir şey var mı yoksa tüm duygu ve düşüncelerimiz biyokimyasal süreçlerin eseri mi? Ruh kavramı ortaçağda tektanrıcı dinlerin öğretileri içerisinde geçerliliğini korudu. İnsanın dış dünyayı nasıl algıladığını araştıran Rönesans bilginleri sinir sistemini keşfettiler. Aydınlanma düşünürleri insan vücudunda “ruhun evini” bulmaya çalıştılar. Sanayi çağında sinir sisteminin elektrikle çalıştığının keşfedilmesinden sonra çoğu bilgin ruh kavramını bir kenara bıraktı.

ZİHİN NASIL ÇALIŞIR

Steven Pinker

 Pulitzer ödüllü evrimsel psikolog, bilişsel bilimci ve popüler bilim yazarı Steven Pinker bu kitabında, modern nörobilimin son bulgularına dayanarak zihnimizin nasıl evrimleştiğini, nasıl dünyayı kavradığımızı ve düşünce ürettiğimizi ortaya koyuyor. Bizi rasyonel yapan nedir? Öfkeli, arzulu, sevinçli ya da üzüntülü olmamızın altında yatan nedenler nedir? Bilinç nasıl ortaya çıktı? Bu soruların cevaplarını irdelediği kitabında Pinker, evrimsel biyolojinin ışığında çok ilginç sonuçlara ulaşıyor. 

BELLEK METAFORLARI – ZİHİNLE İLGİLİ FİKİRLERİN TARİHİ

Douwe Draaisma

Çevrildiği ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılanan Bellek Metaforları’nın temel sorusu şu: Bellek nedir? Bellek doğrudan tanımlanması çok güç bir yeti olduğundan felsefeciler ve psikologlar çağlar boyunca belleği anlamak için çeşitli metaforlara başvurmuşlar. Draaisma okuru antikçağdan günümüze tarihsel bir yolculuğa çıkararak bu metaforları tanıtıyor. Mum tabletlerden kitaplara, fotoğraftan bilgisayarlara, hatta hologramlara, çağlar içinde bilgi depolamak amacıyla geliştirilmiş neler vardı?

BİLİNCİN GİZEMİ

John R. Searle

 Çağımızın yaşayan en önemli ve etkili düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı filozof,Zihnin bir bilgisayar gibi çalıştığı ve beyin işlevlerinin bilgisayar programları tarafından yeniden üretilebileceği iddialarıyla hesaplaşan Searle, sağlam bir mantıksal analizle ikicilik, maddecilik ve yapay zeka yaklaşımlarının içine düştüğü çelişkileri tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. 

ROBOT ANATOMİSİ

Despina Kakoudaki

  Despina Kakoudaki hakim tartışmalardan farklı olarak, yapay insan söyleminin Antik Yunan söylencelerinden kutsal metinlere, Sanayi Devrimi’nden günümüze dek izini sürerken, robotların hikâyesine insanlığın tarih boyunca farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda, farklı öznelere çekinmeden gösterdiği dışlayıcı tavrın en açık yansımalarından biri olarak yaklaşıyor. 

CEM SAY SETİ

Cem Say

 Bilime sarılın…Bilgisayarın iki babası Turing ve Shannon’ın II. Dünya Savaşı’ndaki gizli görevleri neydi?Bir şeyi gerçekten unutabilir miyiz?Atomlar bir araya gelerek nasıl akıl ve “ruh” sahibi canlılar oluşturdular?İnsanlar makine midir?Bir “merkez”in kontrolünden kurtulabilir miyiz?İnternet nasıl çalışır?Tıp, “bilgi bilimi” bakışından neler kazanabilir?Zihnimi bir bilgisayara yükleyip bedenim öldükten sonra da yaşamaya devam edebilir miyim?

YAPAY ZEKA VE GELECEK

Kolektif

 Son yıllarda belki de en çok kullandığımız deyim “yapay zeka” deyimi;her yerde,her ortamda neredeyse onun adı geçiyor.
Zeka terimi de düşünce tarihinde,özellikle felsefe ve bilim tarihinde adı çok geçen, üzerinde çok sayıda filozofun, bilim insanının durduğu, incelediği; farklı bilgi ve bilim dallarını birbirine yaklaştıran bir terim ve kavram. Hepimiz hala zekayla uğraşıyoruz ve öyle görünüyor ki daha da uğraşacağız. 

YAPAY ZEKA VE GELECEK

Kolektif

 Son yıllarda belki de en çok kullandığımız deyim “yapay zeka” deyimi;her yerde,her ortamda neredeyse onun adı geçiyor.
Zeka terimi de düşünce tarihinde,özellikle felsefe ve bilim tarihinde adı çok geçen, üzerinde çok sayıda filozofun, bilim insanının durduğu, incelediği; farklı bilgi ve bilim dallarını birbirine yaklaştıran bir terim ve kavram. Hepimiz hala zekayla uğraşıyoruz ve öyle görünüyor ki daha da uğraşacağız. 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SETİ

 Diğer hayvanların güçlü kasları ve pençeleri var, bizimse daha akıllı beyinlerimiz. Genel zekâ bakımından sahip olduğumuz mütevazı üstünlük sayesinde dil, teknoloji ve karmaşık bir toplumsal örgütlenme geliştirmeyi başardık.  Bir gün insan beynini aşan makine beyinler yaratmayı başarırsak, o zaman bu yeni süper zekâ çok güçlü hale gelebilir. İnsani değerleri koruyacak bir tür süper zekâ yaratabiliriz. Bunu yapmak için kesinlikle güçlü bir nedenimiz olacaktır. Nick Bostrom

TEKNOPOLİS

Mustafa Arslantunalı

  Teknolojinin insanı yarattığını iddia ediyorsanız, zaten her şey hakkında konuşmanız gerekir, öyle değil mi? Teknopolis de bunu yapıyor; akıllı telefonlar ve tabletlerden, yapay zekâdan, posthümanizmden,
Charles Bovary’den, 12 Eylül’den ve 11 Eylül’den, Wikipedia’dan, faydasız bilgilerden, ütopyalardan ve oyundan, sayfalardaki portakal lekelerinden, dolaptaki cüceden, cyborglardan, ağustos böcekleri ve
çekirgelerden bahsediyor. 

SİYAH KİTAP SETİ

Siyah Kitap

Belki de öyle bir gün gelecek ki, insanlar tarihleri boyunca ilk defa memeli olarak sınıflandırılmayacaklar.Onlar ilerlemekte olduğumuz kaçınılmaz geleceğin farkındalar.Bir gün gelecek insanoğlu kendi zekâsına denk makineler yapacak, hatta sonrasında bu makineler insan zekâsını da aşacak.Bu araştırmacılar farklı isimler kullanıyorlar: Transhümanist (insan ötesi), posthuman (insan sonrası), tekno-optimizm, siborgizm, insanlık+, ölümsüzlük, makine zekâsı, robotopya, uzatılmış yaşam ya da tekillik

T-İNSAN

Ufuk Tarhan

Geleceğinizi kendiniz tasarlayın!…Türkiye’nin İlk Kadın Fütüristi, Dünyanın En Etkili 100 Kadın Fütüristi Arasındaki Tek Türk, Gelecek Tasarımcısı ve İş Antrenörü Ufuk Tarhan diyor ki:Yarının işini yarına bırakmayın!Geleceğinizi kendi haline bırakamazsınız!“Gelecekteki Siz’i” başkası değil, kendiniz şekillendirmelisiniz!Başarılı, mutlu olmak istiyorsanız başka seçeneğiniz de yok zaten!“İyi de nasıl yapacağız?” diyenlere yanıt: Geleceğin başarılı insan modeli T-İnsan’a dönüşerek…

GELECEK SİZSİNİZ

Aytaç Yiğitler

 Geleceği her yönüyle merak ediyor musunuz? Neden son yıllarda gelecek ile ilgili daha fazla şey konuşulur oldu? Ya da İnsanlar neden bu kadar büyük bir ilgi ile gelecek hakkında bilgi sahibi olmak istiyor, hiç düşündünüz mü? Teknolojide yaşanan üstel hızlanma ile taban tabana zıt, günümüz iş yaşamında yolunuzu kaybetmek üzere misiniz? Korkmayın! Ne bugün yarından daha iyi, ne de gelecek bugünden… 

MAKİNENİN KALBİ

Richard Yonck

 Teknolojiyle üç milyon yıllık yolculuğumuz şimdiye dek görece tek taraflıydı ve sessiz geçen bir yolculuktu. Şimdiyse gelişen ileri teknoloji sayesinde bilgisayarlar duyguları fark etmeye, karşılık vermeye ve hatta taklit etmeye başladı.  Bilgisayarlar uzun süredir hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası ve kaydettikleri ilerlemeler katlanarak devam ediyor. Birçok insan yapay zekânın çok da uzak olmayan bir gelecekte insan zekâsına eşit ya da ondan üstün olacağına inanıyor.

DİJİTAL MAYMUN

Nigel Shadbolt

 Akıllı makineler hepimizi nasıl dönüştürüyor ve bu konuda ne yapmalıyız? Akıllı makineler devrimi hayatlarımızı ve toplumlarımızı yeniden şekillendiriyor. Bu kitapta Nigel Shadbolt (İngiltere’nin yapay zekâ konusunda önde gelen otoritelerinden biri) ve Roger Hampson korku, karmaşa ve yanlış anlaşılmalara son veriyor.  Kendi yarattığımız süper zeki robotların asi ordusu tarafından kenara itilmek üzereyiz. Homo sapiens olmadan önce aletler kullanıyorduk ve onları kontrol etmeye devam edeceğiz.

AKILLI ŞEHİRLER DİJİTAL ÜLKELER

Caspar Herzberg

 İnsanların araçlarını park edebilmek için caddelerde tur atmadığı ve bunun yerine bir mobil uygulamayla civardaki müsait noktaları görebileceği bir dünya düşünün. Yakınına biri geldiğinde yanan ve bir yandan şehirlerimizi daha güvenli halde tutarken bir yandan da elektrik tüketimini ve maliyetleri düşüren sokak lambaları. Görüntülü bir TelePresence (“uzaktan katılım”) donanımıyla öğrenciler İspanyolca derslerini İspanya’daki bir öğretmenden alabilselerdi nasıl olurdu? 

ELON MUSK: TESLA, SPACEX VE MUHETEŞEM GELECEĞİN PEŞİNDE

Ashlee Vance

 New York Times Çok Satanlar #1 Amazon Yılın En İyi Kitabı Wall Street Journal Yılın En İyi İş Dünyası Kitabı Genişletilmiş ve Güncellenmiş Yeni Baskı Bu kitap; 1971 doğumlu genç bir girişimcinin şirketleri ile dünyadaki otomotiv, uzay-havacılık ve enerji sektörlerindeki yerleşik düzene meydan okumasının sıra dışı hikâyesidir.Ashlee Vance, 300’e yakın insanla konuşarak ve Elon Musk ile 30 saatten fazla birebir görüşme yaparak bu çarpıcı ve ilham verici hayat hikâyesini okurlarla buluşturuyor.

CESUR YENİ DÜNYA

Aldous Huxley

 İngiliz yazar Aldous Huxley’nin 1932 yılında yayımlanan Cesur Yeni Dünya adlı eseri, distopya edebiyatının dünyadaki en güçlü örnekleri arasında yer alıyor.  Romanını Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönemde kaleme alan Aldous Huxley, okurlara 30’lu yılların karamsar atmosferini güçlü bir şekilde hissettiriyor. Savaşın ve gelişen teknolojinin insanlık üzerinde yarattığı etkiye dikkat çeken yazar, eserini 1946’da – İkinci Dünya Savaşı’nın bir yıl sonrasında- yeniden gözden geçiriyor.

BEN ROBOT

Isaac Asimov

Isaac Asimov, Ben Robot ile bilim kurgu tutkunlarını kendine hayran bırakacak sıra dışı bir kurgu ortaya koyuyor. İçerisinde 10 farklı robot hikayesini bir arada barındıran bu kitap, okuyucusunu hiç bilmediği bir dünyanın derinliklerine davet ediyor. Robotların tıpkı insanlar gibi yaşamın içinde yer edinmesiyle birlikte tüm düzen değişiyor. Artık robotların da hakları, kuralları ve hatta hisleri bulunuyor. Üstelik bu robotların bir psikoloğu bile var!

MARSLI

Andy Weir

 Issız adaya düşen bir roman kahramanının maceraları, edebiyat ve popüler kültürde her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Peki, bu nefes kesici serüvene şimdi dünyanın dışında tanıklık etmeye ne dersiniz? Amerikalı yazar Andy Weir’in kaleme aldığı Marslı, sizi Kızıl Gezegen’in uçsuz bucaksız arazilerini keşfetmeye çağırıyor. Bir astronotun Mars’ta geçirdiği günleri konu edinen roman, sürükleyici öyküsü ile bilim kurguya tam anlamıyla yeni bir soluk katıyor. 

TELOMER ETKİSİ

Elizabeth Blackburn

 60 yaşındaki insanların neden 40 yaşında gibi, bazı 40 yaşındakilerin ise neden 60 yaşında gibi göründüğünü ve hissettiğini hiç merak ettiniz mi? Telomer uzunluğu ve sağlığının uzun süredir varsayılan bir hipotez olan zihin-beden ilişkisinin biyolojik temelini oluşturduğunu gösteriyor. Hücresel seviyede nasıl yaşlandığımızı, kromozomlarımızı ve hücrelerimizi sağlıklı tutacak basit değişikliklerle nasıl daha uzun süre hastalıklara yakalanmadan hayatlar süreceğimizi açıklayan öncü bir kitap. 

ROBO-TİZM

Can Batukan

“Belki bu bir rüyadır.” bilemem.Tanrılar üzerine bilgi edinmede çaresizim, ne var-oldukları, ne de var-olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine; çünkü bilgi edinmeyi engelleyen çok şey vardır: Duyularla algılanamamaları, insan hayatının kısa oluşu.Bütün şeylerin ölçüsü öznedir, var-olanların var-olduğu, var-olmayanların var-olmadıkları için.Her bir şey bana nasıl görünürse benim için öyledir, sana nasıl görünürse yine senin için de öyle.Üşüyen için rüzgar soğuktur; üşümeyen içinse değil. 

FRANKENSTEİN YA DA MODERN PROMETHEUS

Mary Shelley

  Mary Shelley (1797-1851): Yaşadıkları zamanın en önemli yazar ve filozoflarından olan William Godwin ile Mary Wollstonecraft’ın kızıdır.1818’de epey genç bir yaşta kaleme aldığı, ilk bilimkurgu örneklerinden biri sayılan Frankenstein ya da Modern Prometheus ile büyük bir üne kavuştu. Yayımlandığı dönemde gerek konusu, gerekse yazarının kadın olması nedeniyle büyük ilgi gören Frankenstein, yaklaşık iki asırdır dünya edebiyatını ve diğer tüm kültür ürünlerini etkilemeyi sürdürmektedir. 

SON İCADIMIZ

James Barrat

Yapay zekâ, on yıl kadar kısa bir süre içinde insan zekâsını yakalayıp onu geçebilir. Dünyanın dört bir yanında şirketler ve devlet kurumları, Yapay Zekânın Kutsal Kâse’sine, başka bir deyişle insan düzeyindeki zekâya ulaşmak için milyarlar harcıyor. Bilim insanlarına göre yapay zekâya ulaşıldığında görülecektir ki onun da bizim gibi hayatta kalma dürtüsü baskın çıkacak. Bu nedenle hayal edebileceğimizden daha kurnaz, daha güçlü ve daha farklı bir rakiple mücadele etmek zorunda kalabiliriz.

DARWİN HACKLENİYOR

Jamie Metzl

Genetik devrimin şafağında, DNA’mız tıpkı bilgi teknolojimiz gibi okunabilir, yazılabilir ve hack’lenebilir hale geliyor. Ancak insanlık olarak kendi genetik kodumuzu yeniden düzenlemeye başladığımızda; insan refahında nefes kesici ilerlemeleri gerçekleştirmek ile tehlikeli ve potansiyel olarak ölümcül bir genetik silahlanma yarışına inmek arasındaki farkı belirleyen, bugün yaptığımız seçimler olacak.

 

İNSAN, TANRI & ÖLÜMSÜZLÜK

George Frazer

Antropoloji biliminin “kurucu babaları”ndan kabul edilen James George Frazer, medeniyetimizin ve insanın kültür tarihinin izlerini sürdüğü, farklı toplum ve topluluklardaki dinsel inanışların; bu farklı toplumların tarih boyunca var oluş sorularına verdikleri yanıtların ve ritüellerin ayrıntılı analizlerini yaptığı çalışmaları ile dünyaca ün kazanmıştır. 

GELECEĞİN SUÇLARI

Marc Goodman

Milyon dolarlık şirketler neden en gizli kayıtlarını halen kağıt ortamında tutuyor? Dünya çapında işlem yapan borsa ve foreks piyasaları hangi yazılımlarla manipüle ediliyor? İnternetin derinliklerinde aslında neler gizli? Her gün kullandığınız, bağımlısı olduğunuz internet hizmetleri neden bedava? Telefonunuza yeni indirdiğiniz oyun neden telefon rehberinize erişmek ister? Sanal para ve online oyunlar para aklamada nasıl kullanılır? Önümüzdeki günler, hackerların ve kötü amaçlı yazılımların çağı mı?

 

GELECEĞİ GÖREN MAKİNELER

Ajay Agrawal

Yapay zeka, çağımızdaki en dönüştürücü teknoloji. Agrawal, Gans ve Goldfard sadece onun özünü kavramakla kalmıyor, ekonomik anlamlarına ve içsel ödünleşmelerine de yakından bakmamızı sağlıyor. Eğer yapay zekanın yarattığı heyecanın etrafındaki sisi dağıtmak ve yapay zekanın toplum için yarattığı zorluklar ve getirdiği fırsatların altında yatanları görmek istiyorsanız ilk işiniz Geleceği Gören Makineler’i okumak olmalı.

SONSUZA KADAR YAŞAYACAK MIYIZ?

Tobias Hülswitt

16.-17. Yüzyılda dünyada bir insanın ömür beklentisi 35 yaştan fazla değildi. 18. Yüzyıldan sonra, bilimde ve hayat koşullarında sağlanan gelişmeler sayesinde beklenen yaşam süresi hızla artmaya başladı. Bugün dünyanın gelişkin ülkelerinde 80 yaşı geçti bu beklenti – yoksul Afrika ülkelerinde ise hâlâ 40’ın altında.
Belgelenmiş en uzun ömürlü kişi, 122 yıl 5 ay yaşamış.Bugün bazı bilim adamları, tıp ve teknolojideki gelişmelerle, insan ömrünün çok yakında 200 yıla kadar uzatılabileceğini söylüyorlar… hatta 400 yıla!

BEDENE VEDA

David Le Breton

Dinlerin ve ideolojilerin aşağıladığı, ‘kirli’, ‘ahlaksız’ gördüğü yıpranabilir, sakatlanabilir, yaralanabilir ve ölebilir “beden”den kurtulma düşüncesi, yalnızca bedenle ruhu birbirinden ayıran felsefenin ve teolojinin değil, bütün insanlığın kafasını kurcalayan bir ütopya ve hayal konusu olmuştur. Günümüzde ise bilimin ve teknolojinin eriştiği düzey, hem protezler ve simülasyonlar hem de her türden sanatsal performans yoluyla bedeni deforme etmeyi, kullanım dışı bırakmayı, hatta bedenden tümüyle kurtulmayı mümkün kılıyor.

YENİ ATLANTİS

Francis Bacon

Francis Bacon’ın Yeni Atlantis’i, halkın bilimle birlikte mutlu bir şekilde yaşadığı Bensalem adı verilen hayali bir ülkede geçen ütopyacı bir hikâyedir. Bacon’ın ölümünün ardından, ilk defa 1627’de yayımlanmıştır. Bacon Yeni Atlantis’te özellikle, devletin bilimi desteklemesine ve bunun önemine odaklanır. Tıpta, cerrahide, meteorolojide ve mekanikteki pek çok gelişmeyi öngörmüştür. Yeni Atlantis bir ideal devlet ve toplum modeli olmasının yanında Bacon’ın ideolojisini de temsil eder.

ROBOTLAR, YAPAY ZEKA VE HUKUK

Çağlar Ersoy

Yalnızca acıkma ve kirlenme gibi temel ihtiyaçlara programlı sanal hayvanların elden ele dolaştığı bir dönemden, kendi kendini programlayabilen, eğitebilen ve insanların işlerini ellerinden almaya başlayan yapay zekanın konuşulduğu bir döneme gelindiğini göz önüne alırsak bundan on yıl sonra neleri konuşacağımızı düşünmek bile heyecanlandırıyor insanı. Çalışmamda bu gelişmelerin bir kısmına değinmeye çalışacak ve hukuk dünyası açısından olası etkilerini çalışma kapsamı el verdiğince incelemeye çalışacağım.

YAKINDA

Kelly ve Zach Weinersmith

“Yılın Bilim Kitabı” Newyork Tımes Bestseller  günümüzün çığır açıcı teknolojilerini gerçekten anlamanızı sağlayacak. Üç boyutlu yazıcıda basmak varken hâlâ ev inşa etmek niye? İhtiyacımız olan hammaddeyi neden en yakın asteroitten almayalım? Bir uzay asansörü yapsak, masrafını çıkarır mı? Kulağa delice gelse de tüm bunların gerçek olabileceği bir zamanda yaşıyoruz!Ünlü karikatürist Zach Weinersmith ile araştırmacı Dr. Kelly Weinersmith, vücudumuzda gezinip hastalıkları iyileştirecek mikro robot sürülerinden nükleer füzyon enerjisiyle çalışan ekmek kızartma makinelerine, yakın gelecekte yaşamlarımızı güzelleştirecek –tabii her şey yolunda giderse– on yenilikçi teknolojiyi mercek altına alıyor. 

YETER! GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE İNSANIN SONU

Bill McKibben

Bu kitap, geleceğin nasıl olacağına dair ihtimalleri irdelerken, bir taraftan da DNA’nın keşfiyle yaşanan devrimin mahsullerinden yararlanırken, muhtemel kötü sonuçlarından nasıl kaçınabileceğimizi açıklıyor. Kitap, günümüzün teknoloji toplumunun yüzleştiği birçok temel soruyla yüzleşmektedir. Yeterince güç elde ettiğimize kani olacak mıyız? Bir çizgi çekebilecek ve ‘Bu bize uzak ve gereksiz’ diyebilecek miyiz? McKibben bu sorulara evet yanıtı veriyor ve ancak hayatımızın gerçek anlamını keşfederek insan kalabileceğimizi savunuyor.

İNSANLIĞIN GELECEĞİ

Michio Kaku

İnsan uygarlığı, Dünya’nın ötesinde yaşamanın sınırında. Peki bu nasıl olacak? Dünyaca ünlü fizikçi Michio Kaku, bizi gelecekte bir yolculuğa çıkarıyor ve günün birinde yuvalarımızı yıldızların arasında kurmamızı sağlayacak robotbilim, nanoteknoloji ve biyoteknolojideki akıllara durgunluk veren gelişmeleri önümüze seriyor.

 Mars’ı yaşanabilir kılmak,yıldızlararsı yolculuk,ölümsüzlük ve dünyanın ötesindeki kaderimiz

İNSANIN KUSURLARI

Nathan H. Lents

İnsan retinası niye ters? Diğer hayvanlara kıyasla üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden daha açığız? Bedenimizde niçin gereksiz kemikler var? Dizlerimiz, sırtımız ve belimiz niye sık sık sorun çıkarıyor? Birçok hayvan tek çeşit besinle bütün ihtiyacını karşılayabilirken biz neden “dengeli” beslenmek zorundayız? İnsanda neden işlevsel genlerin yanı sıra bir o kadar da bozuk, işlevsiz gen var? DNA’mız niye geçmiş enfeksiyonlardan kalan milyonlarca virüs “enkazı” içeriyor? Primatlar içinde neden bebek ve anne ölüm oranı en yüksek olan tür biziz? İnsanın bağışıklık sistemi niye kendi bedenine bu denli sık saldırıyor? Baş tacı edilen beynimiz yanılgılara ve kötü kararlar vermeye neden bu denli yatkın?

İNSAN VE MAKİNE

Daniel Newman-Olivier Blanchard

Yapay zeka, akıllı otomasyon ve robotik sistemler tarafından yönlendirilen geleceğimiz, makineler tarafından istila edilecek mi? Robotlar insanları kullanışsız hale getirecek mi?

Makinelerle ortak bir şekilde nasıl çalışacağımızı araştırıyor. Kurumların, şirketlerin, bireylerin ve eğitimcilerin yeni teknolojilerle sorunsuz bir şekilde entegre olmak için nasıl gelişeceğini detaylandırıyor. Üzerinde durulan özel konularla bu kitap, geleceğe bir bakış sunuyor ve en iyi şirketlerin nasıl geliştiğini inceliyor. Bu kitap, geride kalmaktan kaçınmak ve insan-makine ortaklığı ekosistemlerine özgü fırsatları ortaya çıkarmak için bir fikir sunuyor.

YAŞLANMAYI DURDURABİLİRİZ

Aubrey de Grey-Michael Rae

Bu Gün Hayatta Olan Kişiler, Bin Yaşına Kadar Yaşayabilirler

Yaşlanmayı yok etmenin etkilerine ilişkin sosyal endişeler haklı olsa da, bunlar bu kadar çok yaşamı kurtarmanın ve bu kadar çok ıstırabı ortadan kaldırmanın faydalarından daha güçlü değildirler.Gençleştirme tedavilerinden oluşan kapsamlı bir paket, on yıl içinde laboratuar fareleri üzerinde gerçekleştirilebilir. Ondan sonra, bu tedavileri insanlar üzerinde kullanılabilecek şekilde geliştirmek için bir on- yirmi yıla daha gereksinimimiz olacaktır.
Yaşlanmaya bağlı ölümlerin nedenlerinin ortadan kaldırılması, yaşlanmanın insanlara yaşamlarının son döneminde getirdiği bütün eziyetin ortadan kaldırılmasını da sağlayacaktır.