HAKKIMIZDA

Başta Avrupa olmak üzere son 30 yıldır öne çıkan TRANSHÜMANİZM ve POSTHÜMANİZM hakkında ne yazık ki ülkemizde çok az çalışma mevcuttur. Bu eksikliği gidermek amacıyla Transhümanist veya Posthümanist düşünce yapısına değer veren insanlar için kolektif bir çalışma ortamı yaratmaya çalışmaktayız.