AMACIMIZ

Derneğimiz, güncel düşünce akımlarından olan yüzyılımızın faaliyet konusu Posthümanizm ve Transhümanizm’i milli değerler çerçevesinde geliştirmek, uyarlamak, anlatmak ve bu hususta yapılacak ülkemiz projelerine destek olmak amacı ile kurulmuştur.