“Transhümanist Manifest”Buluşması 18.11.2023 | POSTHÜMANİZM TRANSHÜMANİZM BULUŞMALARI (POSTHÜMANDER)
Gerçek şu ki canlı olarak kanıyoruz, en çok da zihinsel olarak kanıyoruz. Siz de düşüp bir yerinizi kırıyor veya yanlışlıkla kesiyor, bunun için hastaneye gidip uzun süre kolunuzu alçıya alanlardan veya pansuman yapıp aylarca yaranın kapanmasını bekleyenlerden ve bundan çok şikayetçi olanlardan mısınız? O halde yalnız değilsiniz! Tarih boyunca insanın en büyük hayali tartışmasız ölümsüzlük olmuştur. Ancak hiçbir zaman bunu bilimsel bir zemine otur-tamamıştır. Genelde mitler, yarı insan yarı tanrı şeklinde ve sihirle veya büyü ile bunu açıklamaya çalışmıştır. Piramitler kurmuş, kendini firavun ilan etmiş, tanrının gölgesi veya ölümsüzlüğün habercisi olmuştur. Ama günümüzde ise ilk defa ölümsüzlük bilimsel bir zemin yakalamıştır. Evet, bunun adı Post-Hüman… Sapiens’in Posthümanlaşması için Transhümanizmi yani Transhümanist Hareketi kullanacaktır. Bu hareket geçmişteki ortak istençlerden dolayı ortak noktaları olmasa da hiçbir ideoloji ile bağdaştırılamaz. Transhümanist Hareketin kendine ait bir ideolojisi, çizgisi vardır. Ne sağcı ne de solcu bir harekettir, ilericidir. Yeniden bir aydınlanma ha-reketidir. Bu ileri görüşlülük hareketi evrenselliğe itecektir. Nasıl ki pe-nisilin yani antibiyotik her yerde kullanılmalıysa, insanlığa yararlı bir buluş tüm insanlığa mal edilmeli şiarındadır. İnanan dostlarım için de şunu belirtmek isterim ki, yaratıcı güç eğer bir sistem yaratmışsa elbette sistemdeki güzellikleri olanakları tüketen hiçbir şey yapmayanı değil, olanakları en iyi kullanan ve çabalayan varlığı daha iyi gözetecektir. Ve onun yardımcısı olacaktır. Yaşam mücadelemizde Transhümanizm yaşamı anlamlandırmada bize rehber oluyor ve kendimizi adayabileceğimiz nice alanlar açıyor. Transhümanist çalışmalar ve geliştirmeler yapmak yok oluşa hizmet edenlere cevap olarak hem insanlık görevimiz hem de geleceğin trenini kaçırmamız için önemli bir istasyonumuzdur. Bu uğurda ne kadar hızlı kenetlenip pratik yapabilirsek o kadar hızlı başarıyı elde ederiz.