İnsanlarda doku yenilenmesini geliştirebilir miyiz?

Mount Desert Island Biyoloji Laboratuvarında çalışan Dr. James Godwin, 2013 tarihli çığır açan bir çalışmada makrofaj adı verilen beyaz bir kan hücresi tipinin, aksolotl akciğerinin yenilenmesinde gerekli olduğunu keşfetmiş. Meksikaya özgü bir semender olan aksolotl, doku yenilenmesi bakımından doğada şampiyon konumunda.

Bağışıklık sisteminin parçası olan makrofajlar olmadan, yenilenme gerçekleşmiyor. Bu durumda aksolotlun uzvu yenilenmek yerine, tıpkı fare veya insan gibi memelilerde olduğu gibi yara bölgesinde yenilenmeye engel teşkil eden bir yara kabuğu oluşmuş. Godwin, yenilenme kabiliyeti bakımından semenderi memeliye dönüştürmüş. 2017 yılında yürüttüğü sonraki çalışmada, aynı şeyin kalp dokusunda da geçerli olduğunu keşfetmiş.

Şimdiyse önceki çalışmalara dayanan yeni bir araştırmada Godwin, aksolotldaki yenilenme destekçisi makrofajların karaciğerden geldiğini belirlemiş. İnsanlarda yenilenme destekçisi makrofajların aranması için yeni bir yer (kemik iliği yerine, insanlardaki çoğu makrofajın kaynağı olan karaciğer) sunan bulgular, insanlarda uygulanacak onarıcı tıp tedavilerine zemin hazırlıyor.

İnsanlardaki bir uzvun yeniden oluşturulması fikri, uzvun karmaşıklığı sebebiyle kısa vadede gerçekçi görünmüyor. Fakat onarıcı tıp tedavileri, yara kabuğunun patolojik bir rol oynadığı pek çok hastalığın tedavisinde daha kısa vadede kullanılabilir.

Alıntı

https://popsci.com.tr/