Yarı insan yarı robot – Cyborg Çağı toplumca nasıl karşılanıyor?

Cyborg terimi, gündelik hayatta çok yer almasa da teknolojiyle ilgilenenlerin sıklıkla duyduğu bir kavram.

Yarı insan yarı robot varlıklar olarak tanımlanan cyborg terimi, 1960 yılında ABD’li bilim insanları Manfred Clynes ve Nathan S. Kline tarafından ortaya atılmıştır.

Bir şeyin cyborg olabilmesi için insan, makine, devre, çip ve transistörün iç içe geçmesi gerekmektedir.

CYBORG ÇAĞI NEDİR?

Cyborg Çağı; sağlık alanında, biyonik uzuvların kullanımı gibi belirli bir neden dolayı yapılacak iyileştirmeler veya vücuda çip yerleştirmek gibi isteğe bağlı girişimlerle gelişim göstermektedir. Peki, bu yeni döneme hazır mıyız?

Uzmanlar ve araştırma sonuçları, Cyborg çağı ile ilgili insanlığın sonraki adımına ilişkin umutlarını ve korkularını gözler önüne serdi.

Siber güvenlik şirketi olan Kaspersky, konuya ilişkin yeni bir araştırma yürüttü. Bu araştırma sonucunda; aile ortamında, iş yerinde ve kişisel yaşamda, insanlığın bir sonraki adımı olan ‘artırılmış insanlarla’ bir arada yaşama konusundaki eşitsizlik ortaya çıktı.

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, insanlığı bir sonraki adıma taşıyabilecek teknolojiler konusundaki anlayış eksikliğinin heyecan verici gelişmeleri engelleyebileceği görüldü.

Avrupalı yetişkinlerin çoğu, (yüzde 46.5), insanların kendi vücutlarını teknolojiyle geliştirmekte özgür olmaları gerektiği inancına sahipken, geri kalan kısım ise bu teknolojilerin uzun vadeli toplumsal etkileri hakkında endişeli olduğunu dile getiriyor.

İNSANİ GÜÇLENDİRMENİN İKİ YÖNTEMİ VAR

Bahse konu olan gelişim; biyonik uzuvların kullanımı gibi sağlığa bağlı gerekçelerle yapılacak güçlendirmeler veya vücuda RFID çipleri yerleştirmek gibi isteğe bağlı girişimler olarak iki şekilde olabiliyor.

Ankete katılan kişilerin yüzde 12’si, işyerinde dezavantajlı konumda olacalarını düşündükleri için insani güçlendirme uygulayan kişilerle çalışmak istemiyor.

Bunun yanı sıra her beş yetişkinden neredeyse ikisi (yüzde 39), insani güçlendirme uygulamalarının gelecekte sosyal eşitsizliğe veya çatışmaya yol açabileceğini ve bu nedenle oldukça endişeli olduklarını söylüyor.

Yarı insan yarı robot varlıkların dönemi: Cyborg Çağı nedir? #2

KATILIMCILARIN YARISI İYİMSER VEYA HEYECANLI

Genel olarak katılımcıların yüzde 49’u, güçlendirilmiş insanlarla birlikte güçlendirilmemiş insanları kapsayan geleceğin toplumu hakkında ‘heyecanlı’ veya ‘iyimser’ olduklarını dile getiriyor.

Kaspersky’nin araştırmasına göre, ankete katılanların yüzde 51’i, bahse konu olan girişimler aracılığıyla güçlendirilmiş biriyle tanıştıklarını söylüyor.

Özel  yaşam söz konusu olduğunda ise katılımcıların yüzde 45’i, bu tarz biriyle çıkmanın kendileri için sorun olmayacağını, hatta katılımcıların yüzde 5.5’i daha önce böyle biriyle çıktığını söylüyor.

Katılımcıların üçte birinden fazlası artırılmış insanları ‘her zaman kabul ettiklerini’ söylerken, yüzde 17’si on yıl önceye göre ‘daha fazla kabullenmeye hazır olduklarını’ belirtiyor.

Yarı insan yarı robot varlıkların dönemi: Cyborg Çağı nedir? #3

6 KİŞİDEN BİRİ TUHAF BULUYOR

Katılımcıların bir kısmı, bir aile üyesinin geliştirme teknolojilerine sağlık gerekçesiyle ihtiyaç duyması durumunda, tercihlerini biyonik kol veya bacaktan yana kullanıyor. Yani sadece kol veya bacak gibi oldukça önemli olan uzuvları kabul ediyor.

Ankete katılanların yaklaşık üçte biri, kendilerini bu şekilde geliştirmeye karar veren aile üyesini tercihlerinin önemsiz olduğunu belirterek onu destekleyeceklerini bildiriyor.

Anket katılımcılarının sadece yüzde 16.5’i, bu yaklaşımı ‘tuhaf’ olarak görürken, yüzde 24’ü bunu ‘cesur’ olarak nitelendiriyor.

Artırılmış kişilerin hükümet düzeyinde özel temsile sahip olması gerektiğine inanan katılımcılar yüzde 27 iken, yüzde 41’i bu fikre karşı çıkıyor.

Yarı insan yarı robot varlıkların dönemi: Cyborg Çağı nedir? #4

‘HÜKÜMETLER BİR ARAYA GELMELİ’

Kaspersky Avrupa Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Direktörü Marco Preuss, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Avrupa genelinde insani güçlendirme konusunda geniş bir destek ve ilgiyle karşılaşsak da insani güçlendirme uygulamasının toplum üzerindeki etkileri konusunda anlaşılır endişeler var. Hükümetler, endüstri liderleri ve artırılmış insanlar, insani güçlendirmenin geleceğini birlikte şekillendirmeye yardımcı olmak için bir araya gelmeli. Böylece bu heyecan verici endüstrinin belli bir düzende ve herkes için güvenli bir şekilde gelişimini sağlayabiliriz.”

DSruptive Subdermals Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Hannes Sapiens Sjöblad ise “İnsani güçlendirme teknolojisi, ayrıcalıklı bir kesime hitap eden yüksek kaliteli, yüksek teknolojiye dayalı çözümler olarak düşünülmemelidir. Herkes için uygun fiyatlı ve erişilebilir olmalı, herkes bu kavramdan yararlanabilmelidir.” dedi.

Alıntı

https://www.ensonhaber.com/