TERRAFORMİNG(Dünyalaştırma)

Yazar: MEHMET GÜLÜMSER

Terraforming bir gezegenin koşullarını dünyaya benzetme işlemidir. İnsanın yaşayabilmesi için gerekli şartları oluşturma ve elverişsiz koşulları insan yaşamına uygun hale getirme işleminin adıdır. 

 Bu işlem için gezenegenlerin belirli bölgelerine fotosentez yapan ve içinde yaşanılabilen dev dünyalaştırma ve onarıcı tarım makinelerinin kullanılması düşünülüyor. Sadece başka gezegenlerde değil, dünyada da insan kaynaklı (antroposenik) iklim değişikliği ile mücadele bağlamında için bu teknolojiler kullanılabilir.  

Şimdilik deney imkanı olmayan bir alan olmakla beraber bilim senaryolar üretmiş ve bilgisayar similasyonlarında olumlu bulgular elde etmişlerdir. Bu tasarının aday gezegeni en başta kızıl gezegen Marstır. Marsın ardından Venüs, Jüpiterin uyduları, Ay ve bazı göktaşlarıdır. 

 Jüpiterin uydularından olan Ganymede, Callisto, Europa ve Satürn`ün uydusu Titan dünyalaştırılması öngörülen uydulardandır. 

 Bu uygulamanın temel sorunlarından biri terraforming uygulanacak gezegendeki yerçekiminin dünyadakinden farklı olmasıdır. İşte tam bu noktada bize yardımcı olarak pantropi bilimi devreye giriyor – ki bundan daha önce bahsetmiştik. –

 Kısaca özetlemek gerekirsek: Farklı gezegenleri kolonileştirmek ve orada medeniyetler kurmak için, hem dünyalaştırma (terraforming) hem de pantropi birbirinden ayrı olarak tek başına yetersiz kalıyor. Bu yüzden ikisini de aynı anda birbirine paralel olarak aynı bir noktada buluşacak şekilde şartları uzlaştırma yapmak gerekiyor. Gezegeni dünyalaştırırken, insanı o şekilde uzaylılaştırmak gerekiyor. Transhümanizmin amacı budur. Koşullar nasıl olursa olsun, hayatta kalmak!